Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Krēsla trenažieris elkoņa locītavas amplitūdas atjaunošanai fizioterapijā ar attālināti regulējamu amplitūdu
Nosaukums angļu valodā Chair exercise machine for restoring the amplitude of elbow joint in physiotherapy with remotely adjustable amplitude
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Dr. hab. biomeh. Inna Adamoviča, Baltijas biomehānikas un mākslīgo orgānu institūts, bibaoo@gmail.com
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir uzprojektēt fizioterapijas iekārtu, kas nodrošina attālināti regulējamus elkoņa locītavas amplitūdas vingrinājumus tādejādi atvieglojot fizioterapeita darbu un iespēju vadīt fizioterapijas vingrinājumus fiziski neatrodoties pie pacienta. Inženierprojekta darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, kurā ir aprakstīts attālinātās vadības sistēmas, esošās elkoņa locītavas trenažieru vadības sistēmas, kā arī fizioloģiskā nozīme elkoņa locītavas vingrinājumiem fizioterapijā. Darbā ir aprakstīts izvirzītais tehniskais uzdevums un veikts esošo iekārtu variantu salīdzinājums, kā arī ir veikti inženieraprēķini. Darbā ir aprakstīta detaļas “Svira” izgatavošanas tehnoloģija un veikta iekārtas prototipa izmaksu aprēķināšana, kā arī tika veikta riska analīze, lietošanas, vides un civilās aizsardzības noteikumu sastādīšana. Beigās tika veikti secinājumi un rekomendācijas par izveidoto projektu. Darba mērķis tika sasniegts, kā rezultātā tika uzprojektēts attālināti vadāms elkoņa locītavas trenažieris ar kura palīdzību fizioterapeitam nav jāatrodas tajā pašā vietā kur atrodas pacients, lai veiktu vingrojumus. Uzprojektētā iekārta ir paredzēta cilvēkiem ar ķermeņa masu līdz 150 kg un augumu līdz 2.1 m. Iekārtas izveide ir aprakstīta darba rakstiskajā daļā un iekārtas rasējumi veido inženierprojekta rakstisko daļu. Darba apjoms ir 72 lapas. Darbs satur 12 nodaļas, 12 apakšnodaļas, 37 attēlu, 6 tabulas 7 A1 formāta rasējumus un tehnisko specifikāciju uz 2 A4 lapām. Inženierprojekta izstrādē tika izmantoti 27 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Elkoņa locītavas trenažieris, attālinātā vadība, elkoņa locītavas amplitūdas atjaunošana, fizioterapija
Atslēgas vārdi angļu valodā Elbow joint exercise machine, remote control, regeneration of elbow joint amplitude, physiotherapy
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2021 21:54:05