Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Krēsla trenažieris elkoņa locītavas amplitūdas atjaunošanai fizioterapijā ar attālināti regulējamu amplitūdu
Title in English Chair exercise machine for restoring the amplitude of elbow joint in physiotherapy with remotely adjustable amplitude
Department
Scientific advisor Aldis Balodis
Reviewer Dr. hab. biomeh. Inna Adamoviča, Baltijas biomehānikas un mākslīgo orgānu institūts, bibaoo@gmail.com
Abstract Inženierprojekta mērķis ir uzprojektēt fizioterapijas iekārtu, kas nodrošina attālināti regulējamus elkoņa locītavas amplitūdas vingrinājumus tādejādi atvieglojot fizioterapeita darbu un iespēju vadīt fizioterapijas vingrinājumus fiziski neatrodoties pie pacienta. Inženierprojekta darbs sastāv no ievada, literatūras apskata, kurā ir aprakstīts attālinātās vadības sistēmas, esošās elkoņa locītavas trenažieru vadības sistēmas, kā arī fizioloģiskā nozīme elkoņa locītavas vingrinājumiem fizioterapijā. Darbā ir aprakstīts izvirzītais tehniskais uzdevums un veikts esošo iekārtu variantu salīdzinājums, kā arī ir veikti inženieraprēķini. Darbā ir aprakstīta detaļas “Svira” izgatavošanas tehnoloģija un veikta iekārtas prototipa izmaksu aprēķināšana, kā arī tika veikta riska analīze, lietošanas, vides un civilās aizsardzības noteikumu sastādīšana. Beigās tika veikti secinājumi un rekomendācijas par izveidoto projektu. Darba mērķis tika sasniegts, kā rezultātā tika uzprojektēts attālināti vadāms elkoņa locītavas trenažieris ar kura palīdzību fizioterapeitam nav jāatrodas tajā pašā vietā kur atrodas pacients, lai veiktu vingrojumus. Uzprojektētā iekārta ir paredzēta cilvēkiem ar ķermeņa masu līdz 150 kg un augumu līdz 2.1 m. Iekārtas izveide ir aprakstīta darba rakstiskajā daļā un iekārtas rasējumi veido inženierprojekta rakstisko daļu. Darba apjoms ir 72 lapas. Darbs satur 12 nodaļas, 12 apakšnodaļas, 37 attēlu, 6 tabulas 7 A1 formāta rasējumus un tehnisko specifikāciju uz 2 A4 lapām. Inženierprojekta izstrādē tika izmantoti 27 literatūras avoti.
Keywords Elkoņa locītavas trenažieris, attālinātā vadība, elkoņa locītavas amplitūdas atjaunošana, fizioterapija
Keywords in English Elbow joint exercise machine, remote control, regeneration of elbow joint amplitude, physiotherapy
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.01.2021 21:54:05