Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Robežkontroles funkciju deleģēšanas risinājumi muitas kontroles punktā”
Nosaukums angļu valodā “Solutions for Delegating Border Control Functions at a Customs Control Point”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Normunds Rudzītis
Recenzents Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma „Robežkontroles funkciju deleģēšanas risinājumi muitas kontroles punktos” ir aktuāla un svarīga, jo ir nepieciešama cieša sadarbība starp dienestiem, kas kontrolē preču un personu iekļūšanu valstī, lai nodrošinātu valsts iekšējo drošību gan personām, gan iekšējam tirgum. Bakalaura darba autors : Ritvars Dārziņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. prakt. docents Normunds Rudzītis Bakalaura darba mērķis: izpētīt robežkontroles funkciju deleģēšanas risinājumus muitas kontroles punktā un sniegt ieteikumus robežkontroles dienestu sadarbības pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai noteikti uzdevumi: identificēt un analizēt Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Pārtikas veterinārā dienesta funkcijas uzdevumus un darbības rezultātus uz Latvijas Republikas ārējās robežas; analizēt Valsts robežsardzes, Pārtikas veterinārā dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes sadarbības plānus un attīstības risinājumus Valsts ieņēmumu dienesta Latgales muitas kontroles punktu daļas Grebņevas MKP; izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām un septiņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras un avotu saraksta. Pirmā daļā apskatītas Valsts robežsardzes un Muitas pārvaldes funkcijas un organizatoriskā struktūra, otrajā daļā apskatītas Pārtikas un veterinārā dienesta funkcijas, trešajā daļā ir raksturota Grebņevas MKP daļas sadarbība ar Valsts robežsardzi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā literatūra, dažādi elektroniskie resursi, statistikas dati, nepublicētie materiāli. Bakalaura darbs satur 53 lapām, kurās ietvertas 1 tabula, 18 attēli un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Bakalaura darba noslēgumā ir izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veiksmīgākai sadarbības pilnveidošanai starp robežkontroles dienestiem.
Atslēgas vārdi muita, robežkontrole, Pārtikas un veterinārais dienests, funkciju deleģēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā custom, border control, Food and veterinary service, functions delegation
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2021 19:03:53