Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Robežkontroles funkciju deleģēšanas risinājumi muitas kontroles punktā”
Title in English “Solutions for Delegating Border Control Functions at a Customs Control Point”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer Aivars Gulbis, Muitas un nodokļu katedras docents (parkt.)
Abstract Bakalaura darba tēma „Robežkontroles funkciju deleģēšanas risinājumi muitas kontroles punktos” ir aktuāla un svarīga, jo ir nepieciešama cieša sadarbība starp dienestiem, kas kontrolē preču un personu iekļūšanu valstī, lai nodrošinātu valsts iekšējo drošību gan personām, gan iekšējam tirgum. Bakalaura darba autors : Ritvars Dārziņš Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. prakt. docents Normunds Rudzītis Bakalaura darba mērķis: izpētīt robežkontroles funkciju deleģēšanas risinājumus muitas kontroles punktā un sniegt ieteikumus robežkontroles dienestu sadarbības pilnveidošanai. Mērķa sasniegšanai noteikti uzdevumi: identificēt un analizēt Valsts robežsardzes, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes un Pārtikas veterinārā dienesta funkcijas uzdevumus un darbības rezultātus uz Latvijas Republikas ārējās robežas; analizēt Valsts robežsardzes, Pārtikas veterinārā dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes sadarbības plānus un attīstības risinājumus Valsts ieņēmumu dienesta Latgales muitas kontroles punktu daļas Grebņevas MKP; izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām un septiņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, literatūras un avotu saraksta. Pirmā daļā apskatītas Valsts robežsardzes un Muitas pārvaldes funkcijas un organizatoriskā struktūra, otrajā daļā apskatītas Pārtikas un veterinārā dienesta funkcijas, trešajā daļā ir raksturota Grebņevas MKP daļas sadarbība ar Valsts robežsardzi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā literatūra, dažādi elektroniskie resursi, statistikas dati, nepublicētie materiāli. Bakalaura darbs satur 53 lapām, kurās ietvertas 1 tabula, 18 attēli un izmantotās literatūras un avotu saraksta. Bakalaura darba noslēgumā ir izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veiksmīgākai sadarbības pilnveidošanai starp robežkontroles dienestiem.
Keywords muita, robežkontrole, Pārtikas un veterinārais dienests, funkciju deleģēšana
Keywords in English custom, border control, Food and veterinary service, functions delegation
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.01.2021 19:03:53