Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tabakas un alkohola tirdzniecības uzņēmuma mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģija
Nosaukums angļu valodā Strategy for Development of Retail Network for Tobacco and Alcohol Trading Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Anotācija Zērietis A. Alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības uzņēmuma mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģija: Maģistra darbs/ A.Zērietis, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IEVF IUV katedra, maģistra profesionālo studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 16 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 56 avoti latviešu, 21 angļu, 1 krievu valodā. Darbam nav pievienoti pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģiju alkohola un tabakas tirdzniecības uzņēmumam. Analītiskajā daļā veikts mazumtirdzniecības nozares raksturojums Latvijā un Baltijas valstīs, skatītas mazumtirdzniecības veikalu attīstības tendences, novērtēta specializēto alkohola un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības veikalu darbība. Lietišķā pētījuma daļā sagatavots pētījuma dizains un aptaujas anketa, veikta anketēšana, lai izpētītu mērķa tirgu, apzināta teorija par stratēģisko vadīšanu un merčendaizinga principiem, novērtēta pētāmā uzņēmuma stratēģiskā pozīcija, apskatot saimnieciskās darbības rādītāju izmaiņas. Pētījuma aprēķinu daļā noteikta mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģija, veicot SVID un SPACE matricas analīzi, apzinātas vienota veikalu koncepta izveides izmaksas un to ieviešanas soļi, izveidots laika grafiks un apskatīti investīciju atmaksāšanās scenāriji. Pēc pētāma uzņēmuma novērtējuma, veiktās aptaujas un sastādītās SPACE matricas tiek secināts, ka uzņēmumam nav pietiekošas konkurētspējas priekšrocības attiecībā pret citiem tirgus segmenta dalībniekiem. Darba autora galvenais priekšlikums ir izstrādāt vienotu veikalu konceptu, jo tas palielinātu uzņēmuma kopējo apgrozījumu un konkurētspēju pret citiem tirgus segmenta dalībniekiem.
Atslēgas vārdi Alkohols mercendaizings tabaka stratgija
Atslēgas vārdi angļu valodā Alcohol merchandising tobacco strategy
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2021 17:23:54