Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Tabakas un alkohola tirdzniecības uzņēmuma mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģija
Title in English Strategy for Development of Retail Network for Tobacco and Alcohol Trading Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Asoc. profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Abstract Zērietis A. Alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecības uzņēmuma mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģija: Maģistra darbs/ A.Zērietis, R.Greitāne.- Rīga: RTU, IEVF IUV katedra, maģistra profesionālo studiju programmas „Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2021. – 94 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 94 lpp., tajā iekļauti 26 attēli, 16 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 56 avoti latviešu, 21 angļu, 1 krievu valodā. Darbam nav pievienoti pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģiju alkohola un tabakas tirdzniecības uzņēmumam. Analītiskajā daļā veikts mazumtirdzniecības nozares raksturojums Latvijā un Baltijas valstīs, skatītas mazumtirdzniecības veikalu attīstības tendences, novērtēta specializēto alkohola un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības veikalu darbība. Lietišķā pētījuma daļā sagatavots pētījuma dizains un aptaujas anketa, veikta anketēšana, lai izpētītu mērķa tirgu, apzināta teorija par stratēģisko vadīšanu un merčendaizinga principiem, novērtēta pētāmā uzņēmuma stratēģiskā pozīcija, apskatot saimnieciskās darbības rādītāju izmaiņas. Pētījuma aprēķinu daļā noteikta mazumtirdzniecības tīkla attīstības stratēģija, veicot SVID un SPACE matricas analīzi, apzinātas vienota veikalu koncepta izveides izmaksas un to ieviešanas soļi, izveidots laika grafiks un apskatīti investīciju atmaksāšanās scenāriji. Pēc pētāma uzņēmuma novērtējuma, veiktās aptaujas un sastādītās SPACE matricas tiek secināts, ka uzņēmumam nav pietiekošas konkurētspējas priekšrocības attiecībā pret citiem tirgus segmenta dalībniekiem. Darba autora galvenais priekšlikums ir izstrādāt vienotu veikalu konceptu, jo tas palielinātu uzņēmuma kopējo apgrozījumu un konkurētspēju pret citiem tirgus segmenta dalībniekiem.
Keywords Alkohols mercendaizings tabaka stratgija
Keywords in English Alcohol merchandising tobacco strategy
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 11.01.2021 17:23:54