Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Personīgā zīmola stratēģija koučinga praksei Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Personal Branding Strategy for a Coaching Practice in Latvian Market
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Valters Kaže
Recenzents I.Eglīte
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Personīgā zīmola stratēģija koučinga praksei Latvijas tirgū’’. Darba mērkis ir, analizējot koučinga tirgu, tā esošos un potenciālos klientus, personīgo brendingu un pozicionējuma stratēģijas, nonākt līdz rekomendācijai ar piemērotāko personīgā zīmola tirgū palaišanas stratēģiju. Darba ietvaros tika veikti pētījumi. Tika izmantoti gan primārie, gan sekundārie informācijas avoti. Sekundārie avoti tika iegūti no grāmatām, zinātniskajiem žurnāliem, rakstiem, podkāstiem, video un interneta vietnēm. Tika izmantoti trīs Starptautiskās Koučinga Federācijas oficiālie pētījumi: par koučinga tirgu un kouča profesiju; par patērētājiem un to uzskatiem; un par COVID-19 pandēmijas īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz koučinga tirgu pasaulē. Primārie informācijas avoti ir 2 veiktie pētījumi. Vispirms tika veikts satura pētījums par 40 koučiem Latvijā, izmantojot pieejamo informāciju internetā un sociālajos tīklos. Pēc tam tika veikta interneta aptauja par koučinga atpazīstamību Latvijā, lai noteiktu potenciālo patērētāju uzskatus un aizspriedumus. Šajā aptaujā piedalījās 286 respondenti. Biznesa problēma šajā darbā ir izskatīt koučinga prakses biznesa potenciālu un iespējamo ienākumu līmeni, lai pieņemtu lēmumu par labāko personīgā zīmola stratēģiju, kas ļautu ienākt un konkurēt koučinga tirgū Latvijā. Koučinga industrija tikai analizēta no Portera piecu spēku modeļa redzējuma un trīs biznesa stratēģijas alternatīvas tika izvirzītas. Tika sniegtas rekomendācijas par labāko stratēģiju, atbilstošu tirgus apstākļiem. Darba kopējais apjoms ir 160 lapas, tajā ir iekļauti 22 grafiki, 4 tabulas, 6 diagrammas un 4 pielikumi. Darbā izmantoti 75 dažādi avoti. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Koučings, personīgais zīmols, mārketings, palaišanas stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Coaching, Personal branding, marketing, launch strategy
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2021 17:43:51