Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Personīgā zīmola stratēģija koučinga praksei Latvijas tirgū
Title in English Personal Branding Strategy for a Coaching Practice in Latvian Market
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Valters Kaže
Reviewer I.Eglīte
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Personīgā zīmola stratēģija koučinga praksei Latvijas tirgū’’. Darba mērkis ir, analizējot koučinga tirgu, tā esošos un potenciālos klientus, personīgo brendingu un pozicionējuma stratēģijas, nonākt līdz rekomendācijai ar piemērotāko personīgā zīmola tirgū palaišanas stratēģiju. Darba ietvaros tika veikti pētījumi. Tika izmantoti gan primārie, gan sekundārie informācijas avoti. Sekundārie avoti tika iegūti no grāmatām, zinātniskajiem žurnāliem, rakstiem, podkāstiem, video un interneta vietnēm. Tika izmantoti trīs Starptautiskās Koučinga Federācijas oficiālie pētījumi: par koučinga tirgu un kouča profesiju; par patērētājiem un to uzskatiem; un par COVID-19 pandēmijas īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz koučinga tirgu pasaulē. Primārie informācijas avoti ir 2 veiktie pētījumi. Vispirms tika veikts satura pētījums par 40 koučiem Latvijā, izmantojot pieejamo informāciju internetā un sociālajos tīklos. Pēc tam tika veikta interneta aptauja par koučinga atpazīstamību Latvijā, lai noteiktu potenciālo patērētāju uzskatus un aizspriedumus. Šajā aptaujā piedalījās 286 respondenti. Biznesa problēma šajā darbā ir izskatīt koučinga prakses biznesa potenciālu un iespējamo ienākumu līmeni, lai pieņemtu lēmumu par labāko personīgā zīmola stratēģiju, kas ļautu ienākt un konkurēt koučinga tirgū Latvijā. Koučinga industrija tikai analizēta no Portera piecu spēku modeļa redzējuma un trīs biznesa stratēģijas alternatīvas tika izvirzītas. Tika sniegtas rekomendācijas par labāko stratēģiju, atbilstošu tirgus apstākļiem. Darba kopējais apjoms ir 160 lapas, tajā ir iekļauti 22 grafiki, 4 tabulas, 6 diagrammas un 4 pielikumi. Darbā izmantoti 75 dažādi avoti. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā.
Keywords Koučings, personīgais zīmols, mārketings, palaišanas stratēģija
Keywords in English Coaching, Personal branding, marketing, launch strategy
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 10.01.2021 17:43:51