Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Digitālo tehnoloģiju stratēģija ceļu būves uzņēmumā “X”
Nosaukums angļu valodā Digital Technologies Strategy in Road Construction Company “X”
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Sanita Meijere
Recenzents A.Greitāns
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Digitālo tehnoloģiju stratēģija ceļu būves uzņēmumā “X””. Maģistra darba mērķis ir izpētīt iespējas kāpināt ceļu būves uzņēma “X” produktivitāti un darbības efektivitāti, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju, ieviešot uzņēmuma esošajos būvniecības projektu procesos digitālās tehnoloģijas. Maģistra darbā tiek analizēta situācija ceļu būves jomā Latvijā, kā arī veiktas makro un mikro vides analīze. Pielietojot SWOT analīzes tiek izvērtētas uzņēmuma “X” stiprās, vājās puses, uzņēmuma iespējas un apdraudējumus. Veikta arī teorētiskās informācijas izpēte attiecībā uz digitalizācijas procesu kopumā un specifiski – digitalizācija ceļu būvē. Visbeidzot tika izveidots pārskats par digitālajiem rīkiem, kas var tikt izmantoti ceļu būves jomā un ir pieejami tirgū. Darba beigās tiek secināts, ka praktiski visos būvniecības procesos ir iespējams iekļaut digitālās tehnoloģijas, kuras ļautu uzņēmumam “X” būtiski kāpināt produktivitāti, kā arī iegūt citas priekšrocības, tostarp, izmaksu samazinājumu, emisiju ierobežošanu, paaugstināt darba drošību un visbeidzot iegūt pieeju lielajiem datiem, kas ļautu izprast uzņēmumā notiekošos procesus dziļāk. Tāpat secināts, ka digitālo tehnoloģiju izmaksas attaisno to sniegtās priekšrocības un līdzekļu ekonomija. Kā galvenie informācijas avoti izmantoti statistikas rādītāji valstī, pētījumi par digitālo tehnoloģiju izmantošanu būvniecībā, digitālo tehnoloģiju ražotāju sniegtie tehniskie rādītāji, iespēju apraksti un izmaksu dati. Tāpat izmantota uzņēmuma “X” komercinformācija par izmaksu kalkulācijas principiem. Maģistra darbā iekļautas 10 tabulas, 4 pielikumi. Maģistra darbs sagatavots angļu valodā.
Atslēgas vārdi Digitālo tehnoloģiju stratēģija ceļu būves uzņēmumā “X”
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital Technologies Strategy in Road Construction Company “X”
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2021 16:48:27