Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Digitālo tehnoloģiju stratēģija ceļu būves uzņēmumā “X”
Title in English Digital Technologies Strategy in Road Construction Company “X”
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Sanita Meijere
Reviewer A.Greitāns
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Digitālo tehnoloģiju stratēģija ceļu būves uzņēmumā “X””. Maģistra darba mērķis ir izpētīt iespējas kāpināt ceļu būves uzņēma “X” produktivitāti un darbības efektivitāti, tādējādi palielinot uzņēmuma konkurētspēju, ieviešot uzņēmuma esošajos būvniecības projektu procesos digitālās tehnoloģijas. Maģistra darbā tiek analizēta situācija ceļu būves jomā Latvijā, kā arī veiktas makro un mikro vides analīze. Pielietojot SWOT analīzes tiek izvērtētas uzņēmuma “X” stiprās, vājās puses, uzņēmuma iespējas un apdraudējumus. Veikta arī teorētiskās informācijas izpēte attiecībā uz digitalizācijas procesu kopumā un specifiski – digitalizācija ceļu būvē. Visbeidzot tika izveidots pārskats par digitālajiem rīkiem, kas var tikt izmantoti ceļu būves jomā un ir pieejami tirgū. Darba beigās tiek secināts, ka praktiski visos būvniecības procesos ir iespējams iekļaut digitālās tehnoloģijas, kuras ļautu uzņēmumam “X” būtiski kāpināt produktivitāti, kā arī iegūt citas priekšrocības, tostarp, izmaksu samazinājumu, emisiju ierobežošanu, paaugstināt darba drošību un visbeidzot iegūt pieeju lielajiem datiem, kas ļautu izprast uzņēmumā notiekošos procesus dziļāk. Tāpat secināts, ka digitālo tehnoloģiju izmaksas attaisno to sniegtās priekšrocības un līdzekļu ekonomija. Kā galvenie informācijas avoti izmantoti statistikas rādītāji valstī, pētījumi par digitālo tehnoloģiju izmantošanu būvniecībā, digitālo tehnoloģiju ražotāju sniegtie tehniskie rādītāji, iespēju apraksti un izmaksu dati. Tāpat izmantota uzņēmuma “X” komercinformācija par izmaksu kalkulācijas principiem. Maģistra darbā iekļautas 10 tabulas, 4 pielikumi. Maģistra darbs sagatavots angļu valodā.
Keywords Digitālo tehnoloģiju stratēģija ceļu būves uzņēmumā “X”
Keywords in English Digital Technologies Strategy in Road Construction Company “X”
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 10.01.2021 16:48:27