Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā “Yummy Translations"
Nosaukums angļu valodā Developing Service Marketing Strategy for Company “Yummy Translations"
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Inese Eglīte
Recenzents V.Kaže
Anotācija Abstract (in Latvian) Šī maģistra darba nosaukums ir “Pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā “Yummy Translations””. Autore ir pētījusi un analizējusi uzņēmumu, kas koncentrējas uz programmatūras lokalizāciju lieliem IT uzņēmumiem un redzamā mārketinga satura tulkošanu. Uzņēmumam nav ne mārketinga aktivitāšu, ne mārketinga stratēģijas, iepriekšēji uzņēmumam izveidot stabilu klientu plūsmu palīdzēja mutiska reklāma, kas neļauj tam augt. Autors noformulēja uzņēmuma problēmu šādi: uzņēmumam ir lojālu klientu plūsma, tomēr nav potenciāla izaugsmei, jo trūkst mārketinga stratēģijas. Autore veica kvalitatīvu pētījumu tiešsaistes aptaujas veidā, lai izprastu klientu vēlmes attiecībā uz uzņēmuma pakalpojumiem. Autore veica atbilžu analīzi, izmantojot SERVQUAL modeli. Analīze pierādīja, ka uzņēmuma vadība pareizi saprot savas konkurences priekšrocības, proti, ka klienti no uzņēmuma gaida izcilu klientu apkalpošanu. Balstoties uz šo analīzi, autore izstrādāja uzņēmumam pakalpojumu mārketinga stratēģiju un integrētu mārketinga komunikāciju plānu. Šajā darbā izmantotie informācijas avoti ir: uzņēmuma iekšējie dati un dokumenti, mārketinga industrijas literatūra, uz lokalizācijas industriju orientēti avoti tiešsaistē, klientu un darbinieku aptauja. Darba apjoms ir 61 lapas, neieskaitot ievadu, secinājumus, 2 pielikumus un bibliogrāfijas sarakstu. Darbā ir iekļautas 13 tabulas un 4 attēli. Darba valoda ir angļu.
Atslēgas vārdi pakalpojumu mārketings, pakalpojumu mārketinga stratēģija, SERVQUAL, zīmola atpazīstamības veicināšana, klientu aptauja
Atslēgas vārdi angļu valodā service marketing, service marketing strategy, SERVQUAL, brand awareness, customer survey
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2021 16:28:37