Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā “Yummy Translations"
Title in English Developing Service Marketing Strategy for Company “Yummy Translations"
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Inese Eglīte
Reviewer V.Kaže
Abstract Abstract (in Latvian) Šī maģistra darba nosaukums ir “Pakalpojumu mārketinga stratēģijas izstrāde uzņēmumā “Yummy Translations””. Autore ir pētījusi un analizējusi uzņēmumu, kas koncentrējas uz programmatūras lokalizāciju lieliem IT uzņēmumiem un redzamā mārketinga satura tulkošanu. Uzņēmumam nav ne mārketinga aktivitāšu, ne mārketinga stratēģijas, iepriekšēji uzņēmumam izveidot stabilu klientu plūsmu palīdzēja mutiska reklāma, kas neļauj tam augt. Autors noformulēja uzņēmuma problēmu šādi: uzņēmumam ir lojālu klientu plūsma, tomēr nav potenciāla izaugsmei, jo trūkst mārketinga stratēģijas. Autore veica kvalitatīvu pētījumu tiešsaistes aptaujas veidā, lai izprastu klientu vēlmes attiecībā uz uzņēmuma pakalpojumiem. Autore veica atbilžu analīzi, izmantojot SERVQUAL modeli. Analīze pierādīja, ka uzņēmuma vadība pareizi saprot savas konkurences priekšrocības, proti, ka klienti no uzņēmuma gaida izcilu klientu apkalpošanu. Balstoties uz šo analīzi, autore izstrādāja uzņēmumam pakalpojumu mārketinga stratēģiju un integrētu mārketinga komunikāciju plānu. Šajā darbā izmantotie informācijas avoti ir: uzņēmuma iekšējie dati un dokumenti, mārketinga industrijas literatūra, uz lokalizācijas industriju orientēti avoti tiešsaistē, klientu un darbinieku aptauja. Darba apjoms ir 61 lapas, neieskaitot ievadu, secinājumus, 2 pielikumus un bibliogrāfijas sarakstu. Darbā ir iekļautas 13 tabulas un 4 attēli. Darba valoda ir angļu.
Keywords pakalpojumu mārketings, pakalpojumu mārketinga stratēģija, SERVQUAL, zīmola atpazīstamības veicināšana, klientu aptauja
Keywords in English service marketing, service marketing strategy, SERVQUAL, brand awareness, customer survey
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 10.01.2021 16:28:37