Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums “Tiltu konstrukciju risku izvērtēšanas metodes” (“Tilta pār Ziemeļsusēju valsts reģionālā autoceļa P75 12,44 km pārbūve, Salas pagastā”)
Nosaukums angļu valodā “Risk Assessment Methods of Bridge Structures” (“Reconstruction of the Bridge over the Ziemelsuseja on State Regional Road P75 12.44 km in Sala Rural Municipality”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ainārs Paeglītis
Recenzents Verners Straupe, tiltu inženieris, AS "Ceļuprojekts"
Anotācija Darba mērķis ir analizēt tiltu konstrukciju riskus un to izvērtēšanas metodes. Darba “Tiltu konstrukciju risku izvērtēšanas metodes” analītiskajā sadaļā tiek sniegts ieskats dažādās risku izvērtēšanas metodēs. Padziļinātāk tiek aplūkoti tiltu apdraudējumi dažādās to mūžu stadijās, to noteikšanas metodes, deterministiskās risku izvērtēšanas metodes un to parametri. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkota Maizītes tilta avārija, kas notika 2017. gadā Skrīveru novadā, praktiski pielietojot analītiskajā daļā aplūkotās tēmas, veicot apdraudējumu noteikšanu, to analīzi, pielietojot kļūdu koka metodi un risku izvērtēšanai pielietojot risku matricu. Pēc apdraudējumu un risku izvērtēšanas var secināt, ka avāriju izraisīja projektā neparedzētā hidroizolācija, novecošanās procesi un satiksmes slodzes izraisītā impulsa slodze. Inženierprojektā “Tilta pār Ziemeļsusēju valsts reģionālā autoceļa P75 12,44 km pārbūve, Salas pagastā” tika izstrādāts skiču un tehniskais projekts tilta pārbūvei. Kā trīs skiču projekta varianti tika aplūkoti divlaiduma nepārtrauktu tērauda siju tilts, divlaidumu nepārtrauktas dzelzsbetona plātnes tilts un divlaidumu vienkāršu koka siju tilts. Kā gala variants tika izstrādāts divlaidumu masīvas dzelzsbetona plātnes tilts ar statisko shēmu 2*10,725m, NP 10,5 un dzelzsbetona plātnes biezums brauktuves daļā ir 600-700 mm. Darbs sastāv no 176 lapaspusēm, 43 attēliem, 32 tabulām, darba izstrādei izmantoti 17 informācijas avoti un ir 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Tilts, risks, apdraudējums, konstrukcijas, pārbūve, analīze, metode, avārija, deterministiska
Atslēgas vārdi angļu valodā Bridge, risk, hazard, construction, reconstruction, analysis, method, failure, determenistic
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2021 11:36:17