Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Tiltu konstrukciju risku izvērtēšanas metodes” (“Tilta pār Ziemeļsusēju valsts reģionālā autoceļa P75 12,44 km pārbūve, Salas pagastā”)
Title in English “Risk Assessment Methods of Bridge Structures” (“Reconstruction of the Bridge over the Ziemelsuseja on State Regional Road P75 12.44 km in Sala Rural Municipality”)
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor Ainārs Paeglītis
Reviewer Verners Straupe, tiltu inženieris, AS "Ceļuprojekts"
Abstract Darba mērķis ir analizēt tiltu konstrukciju riskus un to izvērtēšanas metodes. Darba “Tiltu konstrukciju risku izvērtēšanas metodes” analītiskajā sadaļā tiek sniegts ieskats dažādās risku izvērtēšanas metodēs. Padziļinātāk tiek aplūkoti tiltu apdraudējumi dažādās to mūžu stadijās, to noteikšanas metodes, deterministiskās risku izvērtēšanas metodes un to parametri. Darba teorētiskajā daļā tiek aplūkota Maizītes tilta avārija, kas notika 2017. gadā Skrīveru novadā, praktiski pielietojot analītiskajā daļā aplūkotās tēmas, veicot apdraudējumu noteikšanu, to analīzi, pielietojot kļūdu koka metodi un risku izvērtēšanai pielietojot risku matricu. Pēc apdraudējumu un risku izvērtēšanas var secināt, ka avāriju izraisīja projektā neparedzētā hidroizolācija, novecošanās procesi un satiksmes slodzes izraisītā impulsa slodze. Inženierprojektā “Tilta pār Ziemeļsusēju valsts reģionālā autoceļa P75 12,44 km pārbūve, Salas pagastā” tika izstrādāts skiču un tehniskais projekts tilta pārbūvei. Kā trīs skiču projekta varianti tika aplūkoti divlaiduma nepārtrauktu tērauda siju tilts, divlaidumu nepārtrauktas dzelzsbetona plātnes tilts un divlaidumu vienkāršu koka siju tilts. Kā gala variants tika izstrādāts divlaidumu masīvas dzelzsbetona plātnes tilts ar statisko shēmu 2*10,725m, NP 10,5 un dzelzsbetona plātnes biezums brauktuves daļā ir 600-700 mm. Darbs sastāv no 176 lapaspusēm, 43 attēliem, 32 tabulām, darba izstrādei izmantoti 17 informācijas avoti un ir 1 pielikums.
Keywords Tilts, risks, apdraudējums, konstrukcijas, pārbūve, analīze, metode, avārija, deterministiska
Keywords in English Bridge, risk, hazard, construction, reconstruction, analysis, method, failure, determenistic
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 05.01.2021 11:36:17