Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa loma valsts budžetā un tā administrēšanas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “The Role of Value Added Tax in the State Budget and Possibilities for Improving Its Administration”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Daiga Zēna-Zēmane
Recenzents Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta kursa “Muitas un nodokļu administrēšana” studente, Maija Ivļeva, raksta bakalaura darbu par Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) lomu valsts (turpmāk - valsts) budžetā un tā administrēšanas pilnveidošanu. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām, no kurām pirmajā daļā tiek aprakstīti kopumā un katrs atsevišķi nodokļu būtība - nodokļu termini, jēdzieni, kā arī pētāmā PVN nodokļa jēdziens, objekti, likmes, maksātāji un režīmi. Otrajā pētījuma daļā tiek sīkāk aprakstīts Valsts budžeta jēdziens, budžeta sastāvdaļas, faktiskie un plānotie budžeta ieņēmumi 2019. gada un 2020. gada 9 mēnešu periodā, kas ir izpētīts no darba autora puses. Trešajā darba daļā tiek aprakstīta PVN un nodokļi kopumā loma Latvijas Valsts budžetā. Pētījuma ceturtajā daļā ir izpētīts nodokļu administrēšanas jēdziens un būtība, nodokļu administrācijas darbības pamatprincipi, nodokļu administrēšanas funkcijas, Piektajā darba daļā tiek izpētīti nākotnes pilnveidošanas plāni un ieteikti jauni priekšlikumi PVN administrēšanas pilnveidošanai. Darba nobeigumā – autores pētījuma secinājumi un izstrādātie priekšlikumi. Bakalaura darbs ir izstrādāts, pētot Latvijas Republikas likumdošanu, EK Regulas, zinātnisko literatūru, citus uzticamus avotus. Darba apjoms ir 50 lpp., darba izstrādes gaitā bija izmantoti 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi PVN loma valsts budžetā, PVN administrēšanas pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā The role of VAT in the state budget, the possibilities for improving VAT administration
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2021 23:56:36