Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa loma valsts budžetā un tā administrēšanas pilnveidošana”
Title in English “The Role of Value Added Tax in the State Budget and Possibilities for Improving Its Administration”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Daiga Zēna-Zēmane
Reviewer Irina Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Abstract Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta kursa “Muitas un nodokļu administrēšana” studente, Maija Ivļeva, raksta bakalaura darbu par Pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) lomu valsts (turpmāk - valsts) budžetā un tā administrēšanas pilnveidošanu. Bakalaura darbs sastāv no piecām daļām, no kurām pirmajā daļā tiek aprakstīti kopumā un katrs atsevišķi nodokļu būtība - nodokļu termini, jēdzieni, kā arī pētāmā PVN nodokļa jēdziens, objekti, likmes, maksātāji un režīmi. Otrajā pētījuma daļā tiek sīkāk aprakstīts Valsts budžeta jēdziens, budžeta sastāvdaļas, faktiskie un plānotie budžeta ieņēmumi 2019. gada un 2020. gada 9 mēnešu periodā, kas ir izpētīts no darba autora puses. Trešajā darba daļā tiek aprakstīta PVN un nodokļi kopumā loma Latvijas Valsts budžetā. Pētījuma ceturtajā daļā ir izpētīts nodokļu administrēšanas jēdziens un būtība, nodokļu administrācijas darbības pamatprincipi, nodokļu administrēšanas funkcijas, Piektajā darba daļā tiek izpētīti nākotnes pilnveidošanas plāni un ieteikti jauni priekšlikumi PVN administrēšanas pilnveidošanai. Darba nobeigumā – autores pētījuma secinājumi un izstrādātie priekšlikumi. Bakalaura darbs ir izstrādāts, pētot Latvijas Republikas likumdošanu, EK Regulas, zinātnisko literatūru, citus uzticamus avotus. Darba apjoms ir 50 lpp., darba izstrādes gaitā bija izmantoti 24 literatūras avoti.
Keywords PVN loma valsts budžetā, PVN administrēšanas pilnveidošana
Keywords in English The role of VAT in the state budget, the possibilities for improving VAT administration
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.01.2021 23:56:36