Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Kontrabandas apkarošanas pasākumu pilnveides iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improving Measures to Combat Smuggling”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Darba autors Mārtiņš Tuls. Darba tēma – “Kontrabandas apkarošanas pasākumu pilnveides iespējas muitas darbā”. Tēmas aktualitāti nosaka fakts, ka kontrabandas ceļā ieviestās preces un priekšmeti rada zaudējumus valstij un var ietekmēt valsts drošību, kā arī cilvēku veselību, turklāt apdraud legālo tirdzniecību un skar visdažādākās sabiedrības intereses, proti, finansiālās, sociālās, kultūras un vides. Darba mērķis: pētījuma procesā sasaistīt normatīvo bāzi ar esošo risku samazināšanas iespējām muitas darbā. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Pētīt spēkā esošos likumdošanas aktus, literatūru un informācijas avotus par kontrabandas apkarošanu, funkcijām, jēdzienu un raksturojumu. 2.Pētīt risku pārvaldību muitā. 3.Pētīt kontrabandas apkarošanas darbības un to rezultātus. 4.Atklāt problēmas saistībā ar kontrabandas apkarošanu. 5.Ieteikt iespējamos risinājumus kontrabandas apkarošanai. Pētījuma teksts izvērsts 4 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta kontrabandas preču aprites jēdziens, būtība un raksturojums. Darba otrajā nodaļā tiek analizētas kontrabandas un tās apkarošanas.. Trešajā nodaļā tiek apskatīta risku pārvaldības sistēma muitā. Ceturtajā nodaļā tiek analizēti kontrabandas apkarošanas pasākumi. Darba apjoms 54 lpp. Darbā iekļauti 7 attēli un 3 tabulas. Izmantoti 120 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi muita, riski, muitas funkcijas, kontrabanda
Atslēgas vārdi angļu valodā customs, risks, customs functions, smuggling
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2021 11:27:16