Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Kontrabandas apkarošanas pasākumu pilnveides iespējas”
Title in English “Opportunities for Improving Measures to Combat Smuggling”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer Aldis Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Darba autors Mārtiņš Tuls. Darba tēma – “Kontrabandas apkarošanas pasākumu pilnveides iespējas muitas darbā”. Tēmas aktualitāti nosaka fakts, ka kontrabandas ceļā ieviestās preces un priekšmeti rada zaudējumus valstij un var ietekmēt valsts drošību, kā arī cilvēku veselību, turklāt apdraud legālo tirdzniecību un skar visdažādākās sabiedrības intereses, proti, finansiālās, sociālās, kultūras un vides. Darba mērķis: pētījuma procesā sasaistīt normatīvo bāzi ar esošo risku samazināšanas iespējām muitas darbā. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1.Pētīt spēkā esošos likumdošanas aktus, literatūru un informācijas avotus par kontrabandas apkarošanu, funkcijām, jēdzienu un raksturojumu. 2.Pētīt risku pārvaldību muitā. 3.Pētīt kontrabandas apkarošanas darbības un to rezultātus. 4.Atklāt problēmas saistībā ar kontrabandas apkarošanu. 5.Ieteikt iespējamos risinājumus kontrabandas apkarošanai. Pētījuma teksts izvērsts 4 nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta kontrabandas preču aprites jēdziens, būtība un raksturojums. Darba otrajā nodaļā tiek analizētas kontrabandas un tās apkarošanas.. Trešajā nodaļā tiek apskatīta risku pārvaldības sistēma muitā. Ceturtajā nodaļā tiek analizēti kontrabandas apkarošanas pasākumi. Darba apjoms 54 lpp. Darbā iekļauti 7 attēli un 3 tabulas. Izmantoti 120 literatūras avoti.
Keywords muita, riski, muitas funkcijas, kontrabanda
Keywords in English customs, risks, customs functions, smuggling
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 02.01.2021 11:27:16