Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Valsts pārvaldes iestādes iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Internal Communication at a Governmental Institution
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Noslēguma darba autors: Olga Aļševska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Vieslektore, Mg.psyh. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Valsts pārvaldes iestādes iekšējas komunikācijas uzlabošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 29 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu, 25 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba ievadā tiek pamatota darba aktualitāte un tiek noteikti mērķi, uzdevumi, objekts un priekšmets, metodiskais darba pamats. Darba pētījuma daļā tiek pamatots darba teorētiskais ietvars. Analītiskajā daļā tiek noteikti iekšējās komunikācijas projekta realizācijas pamati SIVA darbā. Projekta aprēķinu daļā tiek konkretizēti projekta realizācijas etapi, noteikti tā realizācijai nepieciešamie resursi un laiks. Secinājumos un priekšlikumos tēžu veidā tiek formulēti autores galvenie secinājumi par darbu un tiek piedāvāti SIVA problēmu risināšanas ceļi iekšējās komunikācijas jomā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Aļševska, O., Celmiņa, L. (2020). Valsts pārvaldes iestādes iekšējas komunikācijas uzlabošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 81 lpp.
Atslēgas vārdi Iekšējā komunikācija, problēmu risināšanas ceļi iekšējās komunikācijas jomā
Atslēgas vārdi angļu valodā Internal communication, solve problems in the field of internal communication
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2020 10:15:37