Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Valsts pārvaldes iestādes iekšējās komunikācijas pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Internal Communication at a Governmental Institution
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Noslēguma darba autors: Olga Aļševska Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Vieslektore, Mg.psyh. Laura Celmiņa Noslēguma darba temats: Valsts pārvaldes iestādes iekšējas komunikācijas uzlabošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 81 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 29 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 4 avoti latviešu, 25 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darba ievadā tiek pamatota darba aktualitāte un tiek noteikti mērķi, uzdevumi, objekts un priekšmets, metodiskais darba pamats. Darba pētījuma daļā tiek pamatots darba teorētiskais ietvars. Analītiskajā daļā tiek noteikti iekšējās komunikācijas projekta realizācijas pamati SIVA darbā. Projekta aprēķinu daļā tiek konkretizēti projekta realizācijas etapi, noteikti tā realizācijai nepieciešamie resursi un laiks. Secinājumos un priekšlikumos tēžu veidā tiek formulēti autores galvenie secinājumi par darbu un tiek piedāvāti SIVA problēmu risināšanas ceļi iekšējās komunikācijas jomā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Aļševska, O., Celmiņa, L. (2020). Valsts pārvaldes iestādes iekšējas komunikācijas uzlabošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 81 lpp.
Keywords Iekšējā komunikācija, problēmu risināšanas ceļi iekšējās komunikācijas jomā
Keywords in English Internal communication, solve problems in the field of internal communication
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.12.2020 10:15:37