Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of New Employee Induction and Adaptation Process
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Vieslektore, Mg.psych. Laura Celmiņa
Anotācija Noslēguma darba autors: Egita Vinča Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 2 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā raksturota un analizēta jauno darbinieku ievadīšana un adaptācija KRAG, tā organizatoriskā struktūra, kā arī personāla vadības procesi un personāla struktūra un personāla raksturojuma rādītāji. Darba ietvaros izstrādāta un veikta darbinieku intervēšana, kurā pētīta personāla sapratne par uzņēmumā esošo personāla vadības sistēmu un iespējām iesaistīties tajā. Tāpat arī analizēti darbinieku apmierinātība par papildus pienākumu pildīšanu. Aprakstīts personāla ievadīšanas un adaptācija darbā un iesaistes veicināšanas projektu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vinča, E., Gailīte, S. (2020). Personāla ievadīšanas un adaptācijas process KRAG Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla ievadīšana, adaptācijas process, ievadīšana process
Atslēgas vārdi angļu valodā Staff entry, adaptation process, entry process
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.12.2020 09:18:14