Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of New Employee Induction and Adaptation Process
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Vieslektore, Mg.psych. Laura Celmiņa
Abstract Noslēguma darba autors: Egita Vinča Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.psih. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 5 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 30 avoti latviešu, 2 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā raksturota un analizēta jauno darbinieku ievadīšana un adaptācija KRAG, tā organizatoriskā struktūra, kā arī personāla vadības procesi un personāla struktūra un personāla raksturojuma rādītāji. Darba ietvaros izstrādāta un veikta darbinieku intervēšana, kurā pētīta personāla sapratne par uzņēmumā esošo personāla vadības sistēmu un iespējām iesaistīties tajā. Tāpat arī analizēti darbinieku apmierinātība par papildus pienākumu pildīšanu. Aprakstīts personāla ievadīšanas un adaptācija darbā un iesaistes veicināšanas projektu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Vinča, E., Gailīte, S. (2020). Personāla ievadīšanas un adaptācijas process KRAG Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 72 lpp.
Keywords Personāla ievadīšana, adaptācijas process, ievadīšana process
Keywords in English Staff entry, adaptation process, entry process
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 29.12.2020 09:18:14