Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA "Energolukss"
Nosaukums angļu valodā "Manufacturing quality maintenance in "Energolukss" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Jānis Pildavs
Recenzents Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Anotācija Tarvids A. Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA ''Energolukss'': Maģistra darbs / A. Tarvids, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma ''Visaptverošā kvalitātes vadība'', 2020. 106 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 34 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 2 avoti latviešu un 39 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir palielināt ražošanas procesa veiktspēju un caurplūdi. Pirmajā darba daļā ir apkopota informācija par ražošanas procesa jēdzienu un ar caurplūdi saistītie faktori, analizēta informācija par dažādām procesa pilnveides metodēm, kā arī apskatīti ISO standarti. Otrajā darba daļā tika analizēts uzņēmums SIA ''Energolukss'', tā struktūra, pamatrādītāji un ražošanas daļas procesi. Tika izvērtēta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma un tajā iekļautās procedūras. Tāpat tika analizēts uzņēmuma ražošanas process, izmantojot FMEA, Pareto un vērtību plūsmu kartēšanas metodes. Trešajā darba daļā tika iekļauta nozīmīgāko nepilnību pilnveides plāna risinājumu izstrāde, tā integrēšanas iespējas uzņēmuma kvalitātes vadība sistēmā, kā arī izmaksu analīze. Ceturtās daļas ietvaros tika izstrādāta un ieviesta 5S sistēma uzņēmuma ražošanas un noliktavas telpās, izvērtējot tās sniegtos ieguvumus un veicot izmaksu analīzi. Daļā tika iekļauta arī 5S sistēmas integrēšana uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmā, kā arī sniegti priekšlikumi integrētās vadības sistēmas ieviešanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Darba ietvaros tika konstatētas nepilnības ražošanas procesā, kuras iekļauj tādas kategorijas kā tehniskās informācijas trūkums, materiālu atlikumu nepilnības, saražoto iekārtu pārbaudes un izpilddokumentācijas izstrādes kavēšanās, kā arī neatbilstošs darba sadalījums starp uzņēmuma darbiniekiem. Pēc pilnveides plāna izstrādes, nevēlamo notikumu RPN vērtības ir iespējams samazināt zem 25. Pēc 5S sistēmas ieviešanas, darbinieku patērēto laiku ir iespējams samazināt par 71,4 minūtēm dienā. 5S sistēmas ieviešana izmaksāja 2815 EUR, kas atmaksātos 146 darba dienu laikā. Balstoties uz rezultātiem, 5S sistēmas veidotajiem priekšnoteikumiem un eksporta pieprasījuma palielināšanos, uzņēmumam ir jāizvērtē sertificēšanās ar ISO 14001 standartu un integrētās vadības sistēmas ieviešana, kā arī 5S sistēmas paplašināšana arī pārējās uzņēmuma daļās.
Atslēgas vārdi Visaptverošā Kvalitātes Vadība Ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Total Quality Management Manufacturing
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 28.12.2020 18:32:31