Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA "Energolukss"
Title in English "Manufacturing quality maintenance in "Energolukss" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Abstract Tarvids A. Ražošanas kvalitātes uzraudzība SIA ''Energolukss'': Maģistra darbs / A. Tarvids, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma ''Visaptverošā kvalitātes vadība'', 2020. 106 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 106 lpp., tajā iekļauti 14 attēli, 34 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 2 avoti latviešu un 39 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir palielināt ražošanas procesa veiktspēju un caurplūdi. Pirmajā darba daļā ir apkopota informācija par ražošanas procesa jēdzienu un ar caurplūdi saistītie faktori, analizēta informācija par dažādām procesa pilnveides metodēm, kā arī apskatīti ISO standarti. Otrajā darba daļā tika analizēts uzņēmums SIA ''Energolukss'', tā struktūra, pamatrādītāji un ražošanas daļas procesi. Tika izvērtēta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma un tajā iekļautās procedūras. Tāpat tika analizēts uzņēmuma ražošanas process, izmantojot FMEA, Pareto un vērtību plūsmu kartēšanas metodes. Trešajā darba daļā tika iekļauta nozīmīgāko nepilnību pilnveides plāna risinājumu izstrāde, tā integrēšanas iespējas uzņēmuma kvalitātes vadība sistēmā, kā arī izmaksu analīze. Ceturtās daļas ietvaros tika izstrādāta un ieviesta 5S sistēma uzņēmuma ražošanas un noliktavas telpās, izvērtējot tās sniegtos ieguvumus un veicot izmaksu analīzi. Daļā tika iekļauta arī 5S sistēmas integrēšana uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmā, kā arī sniegti priekšlikumi integrētās vadības sistēmas ieviešanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Darba ietvaros tika konstatētas nepilnības ražošanas procesā, kuras iekļauj tādas kategorijas kā tehniskās informācijas trūkums, materiālu atlikumu nepilnības, saražoto iekārtu pārbaudes un izpilddokumentācijas izstrādes kavēšanās, kā arī neatbilstošs darba sadalījums starp uzņēmuma darbiniekiem. Pēc pilnveides plāna izstrādes, nevēlamo notikumu RPN vērtības ir iespējams samazināt zem 25. Pēc 5S sistēmas ieviešanas, darbinieku patērēto laiku ir iespējams samazināt par 71,4 minūtēm dienā. 5S sistēmas ieviešana izmaksāja 2815 EUR, kas atmaksātos 146 darba dienu laikā. Balstoties uz rezultātiem, 5S sistēmas veidotajiem priekšnoteikumiem un eksporta pieprasījuma palielināšanos, uzņēmumam ir jāizvērtē sertificēšanās ar ISO 14001 standartu un integrētās vadības sistēmas ieviešana, kā arī 5S sistēmas paplašināšana arī pārējās uzņēmuma daļās.
Keywords Visaptverošā Kvalitātes Vadība Ražošana
Keywords in English Total Quality Management Manufacturing
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 28.12.2020 18:32:31