Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla apmācības sistēmas pilnveidošanas projekts banku nozarē
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Training System in Banking Sector
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Celmiņa
Recenzents Mg. paed. Armands Kalniņš
Anotācija Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 1 daļā 2 apakšdaļas un 6 nodaļas, 2 daļā 4 apakšdaļas un 3 daļā 4 apakšdaļas, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā ir aprakstīta informācija par uzņēmumu, otrajā daļā - starptautiskā, latvijas un banku apmācību sistēma un trešajā daļa ir aprakstīti apmācību sistēmu pilnveidošanas projekti. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 11 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 5 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Diplomdarbā ir izstrādāts bankas padomes un valdes locekļu apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts, balstoties uz veiktā pētījuma un vadītāju aptaujas rezultātiem. Veicot apmācību sistēmas izpēti, darba autore konstatēja trūkumus un nepilnības padomes un valdes locekļu apmācību un attīstības procesā un piedāvāja izmantot jaunu pieeju šo amatu grupas personāla apmācībai. Apmācību sistēmas pilnveidošanā ietverti procesi par kompetenču modeļu izstrādi, ikgadējās darba izpildes novērtēšanu, ikgadējās darbinieku darba sniegumu pārrunu veikšanu Šīs apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts ļaus bankas vadībai un ārējām uzraudzības instancēm sekot līdzi padomes un valdes locekļu profesionālajai attīstībai un zināšanu līmenīm un ir labs instruments padomes un valdes locekļu darba kvalitātes paaugstināšanai un darba rezultātu uzlabošanai. Uz apmācību sistēmas pilnveidošanas projekta pamata turpmāk paredzēts pārstrādāt personāla apmācību sistēmu ieviešot bankā darbinieku ikgadējo darba snieguma un attīstības pārrunas.
Atslēgas vārdi Apmācība;attīstība; kompetence; novērtējums; intervijas; uzlabošana; zināšanas; kvalitāte; uzlabošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Training; development;competence; assessment; interviews; improvement; knowledge; quality.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2020 10:26:30