Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla apmācības sistēmas pilnveidošanas projekts banku nozarē
Title in English Project on Improvement of Employee Training System in Banking Sector
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Celmiņa
Reviewer Mg. paed. Armands Kalniņš
Abstract Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, 1 daļā 2 apakšdaļas un 6 nodaļas, 2 daļā 4 apakšdaļas un 3 daļā 4 apakšdaļas, secinājumi un priekšlikumi. Pirmajā daļā ir aprakstīta informācija par uzņēmumu, otrajā daļā - starptautiskā, latvijas un banku apmācību sistēma un trešajā daļa ir aprakstīti apmācību sistēmu pilnveidošanas projekti. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 11 tabulas un 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 5 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Diplomdarbā ir izstrādāts bankas padomes un valdes locekļu apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts, balstoties uz veiktā pētījuma un vadītāju aptaujas rezultātiem. Veicot apmācību sistēmas izpēti, darba autore konstatēja trūkumus un nepilnības padomes un valdes locekļu apmācību un attīstības procesā un piedāvāja izmantot jaunu pieeju šo amatu grupas personāla apmācībai. Apmācību sistēmas pilnveidošanā ietverti procesi par kompetenču modeļu izstrādi, ikgadējās darba izpildes novērtēšanu, ikgadējās darbinieku darba sniegumu pārrunu veikšanu Šīs apmācību sistēmas pilnveidošanas projekts ļaus bankas vadībai un ārējām uzraudzības instancēm sekot līdzi padomes un valdes locekļu profesionālajai attīstībai un zināšanu līmenīm un ir labs instruments padomes un valdes locekļu darba kvalitātes paaugstināšanai un darba rezultātu uzlabošanai. Uz apmācību sistēmas pilnveidošanas projekta pamata turpmāk paredzēts pārstrādāt personāla apmācību sistēmu ieviešot bankā darbinieku ikgadējo darba snieguma un attīstības pārrunas.
Keywords Apmācība;attīstība; kompetence; novērtējums; intervijas; uzlabošana; zināšanas; kvalitāte; uzlabošana.
Keywords in English Training; development;competence; assessment; interviews; improvement; knowledge; quality.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 17.12.2020 10:26:30