Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts mediju uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Adaptation Process at a Media Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Valdovska
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Anotācija Noslēguma darba autors: Sanda Miezīte Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg HR Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts mediju uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 8 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā aprakstīts uzņēmums, tā struktūra, personāls, finansiālie rādītāji, personāla vadības process, aptaujas rezultāti par uzņēmuma adaptācijas procesu un uzņēmumā pastāvošo vadības stilu. Teorētiskajā daļa sastāv no informācijas par personāla adaptāciju procesa saistītajiem aspektiem, vadības stiliem un to ietekmi uz adaptācijas procesu. Projekta aprēķinu daļā darba autore izstrādājusi un aprakstījusi priekšlikumus adaptācijas procesa pilnveidei trīs posmos: 1) adaptācijas programmas vadlīniju izstrāde; 2) vadītāju apmācību par veiksmīga adaptācijas procesa īstenošana; 3) pasākumi iekšējās komunikācijas veicināšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Miezīte, S., Valdovska, I. (2020). Adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts mediju uzņēmumā Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 80 lpp.
Atslēgas vārdi personāla adaptācija vadības stili
Atslēgas vārdi angļu valodā onboarding process management styles
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2020 08:31:36