Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts mediju uzņēmumā
Title in English Project on Improvement of Adaptation Process at a Media Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Valdovska
Reviewer Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Abstract Noslēguma darba autors: Sanda Miezīte Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg HR Ilze Valdovska Noslēguma darba temats: Adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts mediju uzņēmumā Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 80 lpp., tajā iekļauti 31 attēls, 8 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 6 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā aprakstīts uzņēmums, tā struktūra, personāls, finansiālie rādītāji, personāla vadības process, aptaujas rezultāti par uzņēmuma adaptācijas procesu un uzņēmumā pastāvošo vadības stilu. Teorētiskajā daļa sastāv no informācijas par personāla adaptāciju procesa saistītajiem aspektiem, vadības stiliem un to ietekmi uz adaptācijas procesu. Projekta aprēķinu daļā darba autore izstrādājusi un aprakstījusi priekšlikumus adaptācijas procesa pilnveidei trīs posmos: 1) adaptācijas programmas vadlīniju izstrāde; 2) vadītāju apmācību par veiksmīga adaptācijas procesa īstenošana; 3) pasākumi iekšējās komunikācijas veicināšanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Miezīte, S., Valdovska, I. (2020). Adaptācijas procesa pilnveidošanas projekts mediju uzņēmumā Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 80 lpp.
Keywords personāla adaptācija vadības stili
Keywords in English onboarding process management styles
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 17.12.2020 08:31:36