Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla vadības procesu pilnveidošanas projekts Rīgas pašvaldības policijā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Human Resource Management Process at Riga Municipal Police
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Sarmīte Gailīte
Recenzents Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Anotācija Noslēguma darba autors: Jānis Brumermanis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla vadības procesa pilnveidošana Rīgas pašvaldības policijā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 7 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: avoti 19 latviešu, 8 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: tika noskaidrots, ka Rīgas pašvaldības policijā (RPP) notiek liela darbinieku mainība un šobrīd ir vairāk nekā 152 darbinieku iztrūkums. Darbinieki ar pieredzi izbeidz darba tiesiskās attiecības, un darbu uzsāk darbinieki bez pieredzes. Ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus šādu darbinieku apmācībā, lai viņi būtu kompetentāki un profesionālāki, līdz ar to RPP nepieciešams pilnveidot personāla atlases un apmācības sistēmu. Darbiniekus nepieciešams arī novērtēt, un atalgojums jānosaka atbilstoši novērtējumam, paredzot, ka laika gaitā to ir iespējams palielināt. RPP darbinieku novērtēšana tiek veikta tikai tad, kad darbinieki uzsāk darba tiesiskās attiecības un kad darbinieki tiek paaugstināti, bet RPP bija paredzēts, ka darbiniekus būtu jāvērtē katru gadu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Brumermanis., J. (2020). Personāla vadības procesa pilnveidošana Rīgas pašvaldības policijā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 68 lpp.
Atslēgas vārdi Rīgas pašvaldības policija, personāla atlase, apmācība un novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga Municipal Police, Recruitment, Training and Evaluation
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 16.12.2020 09:50:50