Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla vadības procesu pilnveidošanas projekts Rīgas pašvaldības policijā
Title in English Project on Improvement of Human Resource Management Process at Riga Municipal Police
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Sarmīte Gailīte
Reviewer Asoc. profesors, Dr.oec. Deniss Ščeulovs
Abstract Noslēguma darba autors: Jānis Brumermanis Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. psych., Mg. oec. Sarmīte Gailīte Noslēguma darba temats: Personāla vadības procesa pilnveidošana Rīgas pašvaldības policijā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 7 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: avoti 19 latviešu, 8 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: tika noskaidrots, ka Rīgas pašvaldības policijā (RPP) notiek liela darbinieku mainība un šobrīd ir vairāk nekā 152 darbinieku iztrūkums. Darbinieki ar pieredzi izbeidz darba tiesiskās attiecības, un darbu uzsāk darbinieki bez pieredzes. Ir nepieciešams ieguldīt līdzekļus šādu darbinieku apmācībā, lai viņi būtu kompetentāki un profesionālāki, līdz ar to RPP nepieciešams pilnveidot personāla atlases un apmācības sistēmu. Darbiniekus nepieciešams arī novērtēt, un atalgojums jānosaka atbilstoši novērtējumam, paredzot, ka laika gaitā to ir iespējams palielināt. RPP darbinieku novērtēšana tiek veikta tikai tad, kad darbinieki uzsāk darba tiesiskās attiecības un kad darbinieki tiek paaugstināti, bet RPP bija paredzēts, ka darbiniekus būtu jāvērtē katru gadu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Brumermanis., J. (2020). Personāla vadības procesa pilnveidošana Rīgas pašvaldības policijā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 68 lpp.
Keywords Rīgas pašvaldības policija, personāla atlase, apmācība un novērtēšana
Keywords in English Riga Municipal Police, Recruitment, Training and Evaluation
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 16.12.2020 09:50:50