Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts attālinātā darbā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Employee Motivation System for Distance Work
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ilze Valdovska
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Anotācija Bakalaura darba autors: Diāna Lielturka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. HR Ilze Valdovska Bakalaura darba temats: Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts attālinātā darbā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā aprakstīts uzņēmums, tā struktūra un personāls, kā arī motivēšanas sistēma, izvērtētas 3 aptaujas un intervija - izdarīti secinājumi. Teorētiskā daļa sastāv no informācijas par attālināto darbu, tā vēsturisko attīstību un atziņām par tā veiksmīgu norisi, attainota problemātika tiesiskajās attiecībās un normatīvajā regulējumā. Aprakstītas motivāciju teorijas, jaunākās motivāciju teoriju atziņas un aktualitātes atbilstoši attālinātajam darbam. Aprēķinu daļā darba autore izstrādājusi un aprakstījusi priekšlikumus darba satura dažādošanai, vadītāju apmācībai, komunikācijas uzlabošanai un labsajūtas pasākumu ieviešanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lielturka D. (2020) Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts attālinātā darbā. Bakalaura darbs / D.Lielturka, I.Valdovska.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 83 lpp.
Atslēgas vārdi motivācija, motivēšanas sistēma, attālinātais darbs
Atslēgas vārdi angļu valodā motivation, motivation system, distance work
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2020 09:32:49