Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts attālinātā darbā
Title in English Project on Improvement of Employee Motivation System for Distance Work
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ilze Valdovska
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Līga Kamola
Abstract Bakalaura darba autors: Diāna Lielturka Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. HR Ilze Valdovska Bakalaura darba temats: Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts attālinātā darbā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 5 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā aprakstīts uzņēmums, tā struktūra un personāls, kā arī motivēšanas sistēma, izvērtētas 3 aptaujas un intervija - izdarīti secinājumi. Teorētiskā daļa sastāv no informācijas par attālināto darbu, tā vēsturisko attīstību un atziņām par tā veiksmīgu norisi, attainota problemātika tiesiskajās attiecībās un normatīvajā regulējumā. Aprakstītas motivāciju teorijas, jaunākās motivāciju teoriju atziņas un aktualitātes atbilstoši attālinātajam darbam. Aprēķinu daļā darba autore izstrādājusi un aprakstījusi priekšlikumus darba satura dažādošanai, vadītāju apmācībai, komunikācijas uzlabošanai un labsajūtas pasākumu ieviešanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Lielturka D. (2020) Personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts attālinātā darbā. Bakalaura darbs / D.Lielturka, I.Valdovska.- Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana” 83 lpp.
Keywords motivācija, motivēšanas sistēma, attālinātais darbs
Keywords in English motivation, motivation system, distance work
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.12.2020 09:32:49