Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Talantu vadības pilnveidošanas projekts mārketinga uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Talent Management at a Marketing Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Laura Baltiņa
Recenzents Elko personāldaļas vadītāja Ieva Orinska
Anotācija Noslēguma darba autors: Inna Ponne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Talantu vadības pilnveidošanas projekts mārketinga uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 19 angļu, un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Talantu vadības sistēmas pilnveidošanai uzņēmumā nepieciešams veikt strukturālās izmaiņas, pieņemt darbā personāla daļas vadītāju. Personāla daļas vadītājs izstrādājot talantu vadības stratēģiju, veicinās tās integrēšanu uzņēmuma personāla vadības procesos, kā arī veiks tās monitorēšanu. Personāla daļas vadītāja darbs ar pārdošanas grupas vadītājiem uzlabos jauno darbinieku darbā ievadīšanas un adaptācijas procesu kvalitāti. Pārdevēju konsultantu apmācības sistēmas uzlabošana, paplašinot apmācāmo pārdevēju konsultantu loku, kā arī izmantojot alternatīvas un inovatīvas apmācību metodes, veicinās darbinieku apmācību regularitāti, darba efektivitātes uzlabošanos un talantīgāko darbinieku pastāvīgu attīstību un tieksmi uz pašizglītošanos. Ieviesta mentoringa programma uzlabos jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas procesu, samazinās darbinieku mainību un veicinās uzņēmuma talantīgu darbinieku motivāciju un piederības sajūtu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ponne, J., Baltiņa, L. (2020). Talantu vadības pilnveidošanas projekts mārketinga uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 73 lpp.
Atslēgas vārdi talantu vadība, mārketings, mentorings, personāla attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā talent management, marketing, mentoring, staff development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2020 08:27:09