Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Talantu vadības pilnveidošanas projekts mārketinga uzņēmumā
Title in English Project on Improvement of Talent Management at a Marketing Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Laura Baltiņa
Reviewer Elko personāldaļas vadītāja Ieva Orinska
Abstract Noslēguma darba autors: Inna Ponne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Laura Baltiņa Noslēguma darba temats: Talantu vadības pilnveidošanas projekts mārketinga uzņēmumā. Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 73 lpp., tajā iekļauti 10 attēli un 20 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 25 avoti latviešu, 19 angļu, un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Talantu vadības sistēmas pilnveidošanai uzņēmumā nepieciešams veikt strukturālās izmaiņas, pieņemt darbā personāla daļas vadītāju. Personāla daļas vadītājs izstrādājot talantu vadības stratēģiju, veicinās tās integrēšanu uzņēmuma personāla vadības procesos, kā arī veiks tās monitorēšanu. Personāla daļas vadītāja darbs ar pārdošanas grupas vadītājiem uzlabos jauno darbinieku darbā ievadīšanas un adaptācijas procesu kvalitāti. Pārdevēju konsultantu apmācības sistēmas uzlabošana, paplašinot apmācāmo pārdevēju konsultantu loku, kā arī izmantojot alternatīvas un inovatīvas apmācību metodes, veicinās darbinieku apmācību regularitāti, darba efektivitātes uzlabošanos un talantīgāko darbinieku pastāvīgu attīstību un tieksmi uz pašizglītošanos. Ieviesta mentoringa programma uzlabos jauno darbinieku ievadīšanas darbā un adaptācijas procesu, samazinās darbinieku mainību un veicinās uzņēmuma talantīgu darbinieku motivāciju un piederības sajūtu. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ponne, J., Baltiņa, L. (2020). Talantu vadības pilnveidošanas projekts mārketinga uzņēmumā. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 73 lpp.
Keywords talantu vadība, mārketings, mentorings, personāla attīstība
Keywords in English talent management, marketing, mentoring, staff development
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 15.12.2020 08:27:09