Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Elektromobiļu uzlādes ietekme uz elektrotīklu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā''
Nosaukums angļu valodā "Charging electrical vehicles near multi-apartment blocks: impact on the power grid"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Diāna Žalostība
Recenzents
Anotācija Šī maģistra darba ietvaros veikta elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes ietekmes analīze uz sadales tīkliem daudzdzīvokļu kopienu teritorijā. Pirmajā sadaļā aplūkotas ETL un to uzlādes sistēmu attīstības tendences. Otrajā sadaļa aprakstīti uzlādes sistēmu modelešānas paņēmieni, kurus izmanto ETL uzlādes ietekmes novērtēšanai. Trešajā sadaļā analizēti uzlādes infrastruktūras izveidošanas izaicinājumi konkrēti daudzdzīvokļu kopienu teritorijā, t.sk. definēti svarīgākie parametri uzlādes infrastruktūras modeļa izveidei. Ceturtajā sadaļā definēts optimizācijas uzdevums un prezentēti modeļa darbības rezultāti. Izmantojot lineāras optimizācijas metodi un AS “Sadales tīkls” izsniegtos datus divām daudzīvokļu kopienu teritorijām, analizēti 702 uzlādes infrastruktūras varianti Pētījuma rezultātā tika parādīts, ka Latvijas sadales tīkls īstermiņā ir spējīgs nodrošināt ETL uzlādi bez papildus kontrolēšanas pasākumiem. Ilgtermiņā, ETL īpatsvaram pieaugot virs 30% no kopēja vieglā transporta skaita, vai pie nevienmērīgas uzlādes raksturlīknes, sadales tīklam konstatēti pārslodzes riski, kurus iespējams minimizēt ar uzlādes kontrolēšanas mehānismiem. Darba apjoms ir 71 lapas, tas satur 36 tabulas, 32 attēlus, atsauces uz 59 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi elektrotransportlīdzekļ, ETL, uzlāde, daudzívokļu majas, sadales tīkls, Latvenergo, infrastruktūra, stabilitāte, pārslodze
Atslēgas vārdi angļu valodā Electric vehicles, charging, multi-dwelling houses, low-voltage grid, Latvenergo, infrastructure, overload, stability
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2020 08:54:23