Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Elektromobiļu uzlādes ietekme uz elektrotīklu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijā''
Title in English "Charging electrical vehicles near multi-apartment blocks: impact on the power grid"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Diāna Žalostība
Reviewer
Abstract Šī maģistra darba ietvaros veikta elektrotransportlīdzekļu (ETL) uzlādes ietekmes analīze uz sadales tīkliem daudzdzīvokļu kopienu teritorijā. Pirmajā sadaļā aplūkotas ETL un to uzlādes sistēmu attīstības tendences. Otrajā sadaļa aprakstīti uzlādes sistēmu modelešānas paņēmieni, kurus izmanto ETL uzlādes ietekmes novērtēšanai. Trešajā sadaļā analizēti uzlādes infrastruktūras izveidošanas izaicinājumi konkrēti daudzdzīvokļu kopienu teritorijā, t.sk. definēti svarīgākie parametri uzlādes infrastruktūras modeļa izveidei. Ceturtajā sadaļā definēts optimizācijas uzdevums un prezentēti modeļa darbības rezultāti. Izmantojot lineāras optimizācijas metodi un AS “Sadales tīkls” izsniegtos datus divām daudzīvokļu kopienu teritorijām, analizēti 702 uzlādes infrastruktūras varianti Pētījuma rezultātā tika parādīts, ka Latvijas sadales tīkls īstermiņā ir spējīgs nodrošināt ETL uzlādi bez papildus kontrolēšanas pasākumiem. Ilgtermiņā, ETL īpatsvaram pieaugot virs 30% no kopēja vieglā transporta skaita, vai pie nevienmērīgas uzlādes raksturlīknes, sadales tīklam konstatēti pārslodzes riski, kurus iespējams minimizēt ar uzlādes kontrolēšanas mehānismiem. Darba apjoms ir 71 lapas, tas satur 36 tabulas, 32 attēlus, atsauces uz 59 informācijas avotiem.
Keywords elektrotransportlīdzekļ, ETL, uzlāde, daudzívokļu majas, sadales tīkls, Latvenergo, infrastruktūra, stabilitāte, pārslodze
Keywords in English Electric vehicles, charging, multi-dwelling houses, low-voltage grid, Latvenergo, infrastructure, overload, stability
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.12.2020 08:54:23