Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nodokļu režīmu optimizācijas projekts individuālai uzņēmējdarbībai
Nosaukums angļu valodā Project on Tax Regimes Optimization for Sole Proprietorship
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Guna Ciemleja
Recenzents Prakt. docente, Mg.oec. Kristīne Gorbunova
Anotācija Noslēguma darba autors: Gunita Sosina Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof., Dr.oec. Guna Ciemleja Noslēguma darba temats: Nodokļu režīmu optimizācijas projekts individuālai uzņēmējdarbībai Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms ir 64 lappuses (lpp.). Darbs satur 10 pielikums uz 11.lpp. Bakalaura darbs sastāv no Ievada, Analītiskās daļas, Pētījuma daļas, Aprēķinu daļas, Secinājumu un priekšlikumu daļas un Izmantotās literatūras ar informācijas avotu sarakstu. Darbs satur 31 tabulu, 12 attēlus. Izmantoti 26 literatūras un informācijas avoti un 15 interneta resursi, kas apkopoti 9 pielikumā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izvēlētā tēma saistīta ar uzņēmējdarbības sākumposmu, kurā ir svarīgi apzināt savas iespējas un pieņemt pareizus lēmumus. Darbā tiek izskatītas iespējas saimnieciskās darbības reģistrēšanā, salīdzinot ar to saistītās izmaksas un nodokļu nomaksas režīmus. Lai veiktu provizoriskus aprēķinus, darbā izveidots individuālās saimnieciskās darbības modelis. Darbā veikti viena sniegtā pakalpojuma optimālās cenas aprēķini un sniegto pakalpojumu skaits, tā ietekme uz nodokļu slogu saimnieciskās darbības veicējam, kurš izvēlējies reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona. Darbā izskatītas nodokļu optimizācijas iespējas uzņēmējdarbības sākumposmā, kas ir visgrūtākais, jo šajā posmā mēdz trūkt finanšu līdzekļu uzņēmējdarbības tālākai turpināšanai un attīstībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sosina, G. (2020). Nodokļu režīma optimizācijas projekts individuālais uzņēmējdarbībai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 64 lpp. Darba zinātniskais vadītājs Asoc.prof., Dr.oec. Guna Ciemleja.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības sākumposmu, nodokļi,individuālā saimnieciskā darbība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Business start-up, taxation, individual economic activity.
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2020 06:23:17