Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Nodokļu režīmu optimizācijas projekts individuālai uzņēmējdarbībai
Title in English Project on Tax Regimes Optimization for Sole Proprietorship
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Guna Ciemleja
Reviewer Prakt. docente, Mg.oec. Kristīne Gorbunova
Abstract Noslēguma darba autors: Gunita Sosina Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Asoc.prof., Dr.oec. Guna Ciemleja Noslēguma darba temats: Nodokļu režīmu optimizācijas projekts individuālai uzņēmējdarbībai Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, darba apjoms ir 64 lappuses (lpp.). Darbs satur 10 pielikums uz 11.lpp. Bakalaura darbs sastāv no Ievada, Analītiskās daļas, Pētījuma daļas, Aprēķinu daļas, Secinājumu un priekšlikumu daļas un Izmantotās literatūras ar informācijas avotu sarakstu. Darbs satur 31 tabulu, 12 attēlus. Izmantoti 26 literatūras un informācijas avoti un 15 interneta resursi, kas apkopoti 9 pielikumā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Izvēlētā tēma saistīta ar uzņēmējdarbības sākumposmu, kurā ir svarīgi apzināt savas iespējas un pieņemt pareizus lēmumus. Darbā tiek izskatītas iespējas saimnieciskās darbības reģistrēšanā, salīdzinot ar to saistītās izmaksas un nodokļu nomaksas režīmus. Lai veiktu provizoriskus aprēķinus, darbā izveidots individuālās saimnieciskās darbības modelis. Darbā veikti viena sniegtā pakalpojuma optimālās cenas aprēķini un sniegto pakalpojumu skaits, tā ietekme uz nodokļu slogu saimnieciskās darbības veicējam, kurš izvēlējies reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona. Darbā izskatītas nodokļu optimizācijas iespējas uzņēmējdarbības sākumposmā, kas ir visgrūtākais, jo šajā posmā mēdz trūkt finanšu līdzekļu uzņēmējdarbības tālākai turpināšanai un attīstībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Sosina, G. (2020). Nodokļu režīma optimizācijas projekts individuālais uzņēmējdarbībai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 64 lpp. Darba zinātniskais vadītājs Asoc.prof., Dr.oec. Guna Ciemleja.
Keywords Uzņēmējdarbības sākumposmu, nodokļi,individuālā saimnieciskā darbība.
Keywords in English Business start-up, taxation, individual economic activity.
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 14.12.2020 06:23:17