Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums Lielgabarīta kravu pārvadājumi.
Nosaukums angļu valodā Transporting of super heavy and oversize cargo.
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Valērijs Skribans
Recenzents Agnese Batenko
Anotācija Maģistra darbs / D. Nuriev, zinātniskais vadītājs V. Skribans - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātnes un menedžmenta fakultāte, ārvalstu studentu nodaļa, maģistra programma "Starptautisko ekonomisko attiecību organizēšana un pārvaldība" 2020. Maģistra darbs ir angļu valodā. Bakalaura disertācijas apjoms 90 lappuses. Tā ietver Ievadu, Teorētisko, Analītisko un Praktisko daļu, Noslēgumu un Rekomendācijas, Bibliogrāfiju, Pielikumus. Bibliogrāfija sastāv no 43 avotiem. Teorētiskā daļa sastāv no trim daļām: Loģistikas koncepciju analīze, Transporta loģistikas noteikšanas analīze, Negabarīta kravu transporta loģistikas teorētiskie pamati. Analītiskā daļa sastāv no divām daļām: Eiropas transporta nozares analīze, Preču eksporta analīze no ES uz Krieviju. Praktiskā daļa sastāv no piecām daļām: Projekta vadība, Kravas pārvadājumu varianti, Multimodālā pārvadājuma izstrāde, Dokumentēšana un kravas pārvadājumu vērtības aprēķināšana, Risku noteikšana un novēršana. Maģistra darba autors izveidojis loģistikas projektu vadības sistēmu, kā arī izveidojis elastīgu smagsvara un negabarīta kravu pārvadāšanas sistēmu. Maģistrāles darbs sastāv no 10 figūrām, 7 tabulām, 3 zīmējumiem un 12 pielikumiem.
Atslēgas vārdi krava, transports, transports, piegāde, loģistika, analīze, projekts, multimodāls, vadība, ES, Eiropas Savienība, Krievija, Krievijas Federācija, negabarīta, smags
Atslēgas vārdi angļu valodā cargo, transportation, transport, delivery, logistic, analysis, project, multimodal, management, EU,European Union, Russia, Russian Federation, oversized, heavy
Valoda eng
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 13.12.2020 22:29:42