Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language Lielgabarīta kravu pārvadājumi.
Title in English Transporting of super heavy and oversize cargo.
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Valērijs Skribans
Reviewer Agnese Batenko
Abstract Maģistra darbs / D. Nuriev, zinātniskais vadītājs V. Skribans - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, inženierzinātnes un menedžmenta fakultāte, ārvalstu studentu nodaļa, maģistra programma "Starptautisko ekonomisko attiecību organizēšana un pārvaldība" 2020. Maģistra darbs ir angļu valodā. Bakalaura disertācijas apjoms 90 lappuses. Tā ietver Ievadu, Teorētisko, Analītisko un Praktisko daļu, Noslēgumu un Rekomendācijas, Bibliogrāfiju, Pielikumus. Bibliogrāfija sastāv no 43 avotiem. Teorētiskā daļa sastāv no trim daļām: Loģistikas koncepciju analīze, Transporta loģistikas noteikšanas analīze, Negabarīta kravu transporta loģistikas teorētiskie pamati. Analītiskā daļa sastāv no divām daļām: Eiropas transporta nozares analīze, Preču eksporta analīze no ES uz Krieviju. Praktiskā daļa sastāv no piecām daļām: Projekta vadība, Kravas pārvadājumu varianti, Multimodālā pārvadājuma izstrāde, Dokumentēšana un kravas pārvadājumu vērtības aprēķināšana, Risku noteikšana un novēršana. Maģistra darba autors izveidojis loģistikas projektu vadības sistēmu, kā arī izveidojis elastīgu smagsvara un negabarīta kravu pārvadāšanas sistēmu. Maģistrāles darbs sastāv no 10 figūrām, 7 tabulām, 3 zīmējumiem un 12 pielikumiem.
Keywords krava, transports, transports, piegāde, loģistika, analīze, projekts, multimodāls, vadība, ES, Eiropas Savienība, Krievija, Krievijas Federācija, negabarīta, smags
Keywords in English cargo, transportation, transport, delivery, logistic, analysis, project, multimodal, management, EU,European Union, Russia, Russian Federation, oversized, heavy
Language eng
Year 2020
Date and time of uploading 13.12.2020 22:29:42