Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of Manufacturing Company’s Activity
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Gorbunova
Recenzents Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Anotācija Noslēguma darba autors: Inese Kārkla Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt. docente Mg. oec. Kristīne Gorbunova Noslēguma darba temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 18 tabulas, 21 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: vispārējā un speciālā literatūra, uzņēmuma gada pārskati, uzņēmuma nepublicētie materiāli, valsts statistikas dati, interneta avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir analizēts uzņēmums SIA “Bucher Municipal”. Ir analizēts un novērtēts uzņēmuma darbības finansiālais stāvoklis, uz kura pamata ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par uzņēmuma attīstības iespējām, kā arī ir izskatītas iespējas un piedāvāti risinājumi finanšu rādītāju un uzņēmuma vājo pušu pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kārkla, I., Gorbunova, K. (2020). Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. I. Kārkla, K. Gorbunova. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 70 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of Manufacturing Company’s Activity
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2020 08:45:17