Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of Manufacturing Company’s Activity
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristīne Gorbunova
Reviewer Satiksmes ministrijas Attīstības un finanšu plānošanas departamenta vecākā referente Mg.oec. Karina Marinska
Abstract Noslēguma darba autors: Inese Kārkla Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Prakt. docente Mg. oec. Kristīne Gorbunova Noslēguma darba temats: Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 18 tabulas, 21 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: vispārējā un speciālā literatūra, uzņēmuma gada pārskati, uzņēmuma nepublicētie materiāli, valsts statistikas dati, interneta avoti latviešu un angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā ir analizēts uzņēmums SIA “Bucher Municipal”. Ir analizēts un novērtēts uzņēmuma darbības finansiālais stāvoklis, uz kura pamata ir izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi par uzņēmuma attīstības iespējām, kā arī ir izskatītas iespējas un piedāvāti risinājumi finanšu rādītāju un uzņēmuma vājo pušu pilnveidošanai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kārkla, I., Gorbunova, K. (2020). Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. I. Kārkla, K. Gorbunova. - Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 70 lpp.
Keywords Ražošanas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Keywords in English Project on Improvement of Manufacturing Company’s Activity
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 12.12.2020 08:45:17