Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanas stratēģijas Lielbritānijas tirgū”
Nosaukums angļu valodā “Entry strategies of Latvian advertising companies in the United Kingdom market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Velga Ozoliņa
Recenzents LLU docente Dr.oec. L.Jankova
Anotācija Bakalaura darba autors Dmitrijs Soboļevskis izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanas stratēģijas Lielbritānijas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas stratēģiju sagatavošanai Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanai Lielbritānijas tirgū. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par eksporta nozīmi tautsaimniecības attīstībā, kā arī reklāmas pakalpojumu eksporta operāciju plānošanas metodes ārvalstu tirgū. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veiktā reklāmas pakalpojumu tirgus analīze Latvijā un Lielbritānijā, pētīti reklāmas pakalpojumu darbu reglamentējošie normatīvie akti. Bakalaura darba trešajā daļā tiek izstrādātas rekomendācijas stratēģiju sagatavošanai Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanai Lielbritānijas tirgū un noteiktas eksporta efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Tiek veikta Latvijas vadošo reklāmas pakalpojumu uzņēmumu anketēšana, lai noteikt šķēršļi, kas traucē Lielbritānijas reklāmas tirgus apguvē. Šajā daļā sniegtas rekomendācijas, kā vadošās Latvijas reklāmas pakalpojumu aģentūras varētu pilnveidot pielietojamās stratēģijas preču un pakalpojumu virzīšanai Lielbritānijas tirgū. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 65 lappuses. Tajā ir iekļauti 23 attēli, 4 tabulas un 1 pielikums uz 2 lpp. Darbā izmantoti 42 bibliografiska saraksta vienības.
Atslēgas vārdi reklāmas pakalpojumi, ienākšanas strateģijas, Lielbritānijas tirgus, Latvijas uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā advertising services, market entry strategies, United Kingdom market, Latvian companies
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2020 14:15:18