Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language “Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanas stratēģijas Lielbritānijas tirgū”
Title in English “Entry strategies of Latvian advertising companies in the United Kingdom market”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor Velga Ozoliņa
Reviewer LLU docente Dr.oec. L.Jankova
Abstract Bakalaura darba autors Dmitrijs Soboļevskis izstrādāja darbu, kura temats ir “Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanas stratēģijas Lielbritānijas tirgū”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt rekomendācijas stratēģiju sagatavošanai Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanai Lielbritānijas tirgū. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek aplūkoti teorētiskie aspekti par eksporta nozīmi tautsaimniecības attīstībā, kā arī reklāmas pakalpojumu eksporta operāciju plānošanas metodes ārvalstu tirgū. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veiktā reklāmas pakalpojumu tirgus analīze Latvijā un Lielbritānijā, pētīti reklāmas pakalpojumu darbu reglamentējošie normatīvie akti. Bakalaura darba trešajā daļā tiek izstrādātas rekomendācijas stratēģiju sagatavošanai Latvijas reklāmas pakalpojumu uzņēmumu ienākšanai Lielbritānijas tirgū un noteiktas eksporta efektivitātes paaugstināšanas iespējas. Tiek veikta Latvijas vadošo reklāmas pakalpojumu uzņēmumu anketēšana, lai noteikt šķēršļi, kas traucē Lielbritānijas reklāmas tirgus apguvē. Šajā daļā sniegtas rekomendācijas, kā vadošās Latvijas reklāmas pakalpojumu aģentūras varētu pilnveidot pielietojamās stratēģijas preču un pakalpojumu virzīšanai Lielbritānijas tirgū. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 65 lappuses. Tajā ir iekļauti 23 attēli, 4 tabulas un 1 pielikums uz 2 lpp. Darbā izmantoti 42 bibliografiska saraksta vienības.
Keywords reklāmas pakalpojumi, ienākšanas strateģijas, Lielbritānijas tirgus, Latvijas uzņēmumi
Keywords in English advertising services, market entry strategies, United Kingdom market, Latvian companies
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.12.2020 14:15:18