Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna produkta ieviešana Baltijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Introduction of New Product in Baltic Market
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Lektora p.i., Mg.oec. Toms Kreicbergs
Anotācija Bakalaura darba autors: Raitis Bankavs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docente Ieva Andersone Bakalaura darba temats: Jauna produkta ieviešana Baltijas tirgū Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 23 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 28 avoti latviešu, 6 angļu. Darbam pievienoti trīs pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tika izstrādāta projekta ieviešanas stratēģija jaunam produktam “Mežpils vasaras alus”. Tika veikta aprakstoša analīze informācija par dzērienu tirgus nozari kopumā (galvenie dalībnieki, tirgus daļa, zīmolu efektivitāte) un alus tirgus segmentiem (ienesīgums, vidējā cena un produktu dažādība) nozīmi uzņēmumu kopējā apgrozījuma veicināšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bankavs, R., Andersone, I. (2020). Jauna produkta ieviešana Baltijas tirgū. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, RICU, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 76 lpp.
Atslēgas vārdi Jauns produkts, tirgus segmenti, produkta ieviešana
Atslēgas vārdi angļu valodā New product, Market Segment, Product development
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2020 13:46:13