Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Piena pārstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project on Improvement of a Dairy Company’s Activity
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents RTU asoc. Profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Anotācija Noslēguma darba autors: Andis Miglāns Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Piena pārstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 23 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veicot empīriskos pētījumus, uzņēmumam tika konstatēta nepietiekama atpazīstamība. Darba gaitā autors izstrādāja piecus uzņēmuma atpazīstamības veicināšanas priekšlikumus, kā arī tika izstrādāts jauna veikala atvēršanas plāns. Bakalaura darba noteiktie uzdevumi tika izpildīti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Miglāns, A., Andersone, Ie. (2020). Piena pārstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 79 lpp.
Atslēgas vārdi piena pārstrādes uzņēmums, tirgus paplašināšana, mārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā dairy processing company, market expansion, marketing
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2020 13:28:46