Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Piena pārstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project on Improvement of a Dairy Company’s Activity
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer RTU asoc. Profesore, Dr.oec. Tatjana Survilo
Abstract Noslēguma darba autors: Andis Miglāns Noslēguma darba zinātniskā vadītāja: Docente, Dr.oec. Ieva Andersone Noslēguma darba temats: Piena pārstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 23 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 36 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Veicot empīriskos pētījumus, uzņēmumam tika konstatēta nepietiekama atpazīstamība. Darba gaitā autors izstrādāja piecus uzņēmuma atpazīstamības veicināšanas priekšlikumus, kā arī tika izstrādāts jauna veikala atvēršanas plāns. Bakalaura darba noteiktie uzdevumi tika izpildīti. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Miglāns, A., Andersone, Ie. (2020). Piena pārstrādes uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 79 lpp.
Keywords piena pārstrādes uzņēmums, tirgus paplašināšana, mārketings
Keywords in English dairy processing company, market expansion, marketing
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.12.2020 13:28:46