Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pašvaldības attīstības projekts uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai
Nosaukums angļu valodā Project on Development of Municipality for Improvement of Business Environment
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Vieslektore MBA Dace Vanaga
Anotācija Noslēguma darba autors: Līga Veinberga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. docents (prakt.) Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Pašvaldības attīstības projekts uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 galvenās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 80 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā apskatīta pašvaldības loma uzņēmējdarbības vides attīstības procesu veicināšanā. Aptaujas anketu rezultātā iegūta informācija par esošo situāciju un definētas aktuālās problēmas Jaunpils novada pašvaldības darbībās attiecībā uz uzņēmējdarbības vides jautājumiem. Balstoties uz pētījuma rezultātā iegūto informāciju, tika izstrādāti 3 pašvaldības pilnveides projekti uzņēmējdarbības vides veicināšanai novadā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Veinberga, L., Kamols, U. (2020). Pašvaldības attīstības projekts uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Atslēgas vārdi Pašvaldība, attīstība, uzņēmējdarbība, projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Municipality, Development, Bussiness, project
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2020 12:48:12