Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pašvaldības attīstības projekts uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai
Title in English Project on Development of Municipality for Improvement of Business Environment
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Kamols
Reviewer Vieslektore MBA Dace Vanaga
Abstract Noslēguma darba autors: Līga Veinberga Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. docents (prakt.) Uldis Kamols Noslēguma darba temats: Pašvaldības attīstības projekts uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai Noslēguma darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 galvenās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms 80 lpp., tajā iekļauti 33 attēli, 13 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu un 3 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Darbā apskatīta pašvaldības loma uzņēmējdarbības vides attīstības procesu veicināšanā. Aptaujas anketu rezultātā iegūta informācija par esošo situāciju un definētas aktuālās problēmas Jaunpils novada pašvaldības darbībās attiecībā uz uzņēmējdarbības vides jautājumiem. Balstoties uz pētījuma rezultātā iegūto informāciju, tika izstrādāti 3 pašvaldības pilnveides projekti uzņēmējdarbības vides veicināšanai novadā. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Veinberga, L., Kamols, U. (2020). Pašvaldības attīstības projekts uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI TIN, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 80 lpp.
Keywords Pašvaldība, attīstība, uzņēmējdarbība, projekts
Keywords in English Municipality, Development, Bussiness, project
Language lv
Year 2020
Date and time of uploading 11.12.2020 12:48:12