Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Modernās kompetenču apguves metodes un efektīva atjaunojamo energoresursu integrēšana mācību procesā"
Nosaukums angļu valodā "Modern competence acquisition methods and effective integration of renewables into the learning process"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Laila Zemīte
Recenzents Oļegs Borščevskis
Anotācija Artūrs Šmats. Modernās kompetenču apguves metodes un efektīva atjaunojamo energoresursu integrēšana mācību procesā. Maģistra darbs, Rīga: RTU, 2020. 78 lpp., 42 att., 10 tab., 51 bibl. nos. Maģistra darba mērķis ir izpētīt modernās kompetenču apguves metodes un veikt atjaunojamo resursu integrēšanu mācību procesā. Mainoties uzskatiem par izglītības procesu un praktisko iemaņu nozīmi elektroenerģijas inženieriju studiju apguvējiem par atjaunojamiem energoresursiem, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta kompetenču izglītības veicināšanai izmantojot e – apmācību tehnoloģiskās iespējas. Atjaunojamo energoresursu iekārtas šajā gadījumā var kalpot divējādi. Pirmkārt, nodrošinot apmācības organizācijas procesu ar elektroenerģiju, turklāt elektroenerģijas pārpalikumu nododot kopējā tīklā mikroģenerācijas procesa ietvaros. Otrkārt, šāda tipa iekārta var kalpot, kā sava veida attālinātā laboratorija un didaktiskais materiāls, kas pilnveido izglītojamo kompetences par atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ģenerācijas iekārtām. Pētījuma ietvaros tika aplūkota saules fotoelektrisko paneļu stacijas iekārta, ko var pielietot divējādi, kā jau tas iepriekš tika norādīts. Stacija ir uzstādīta uz AS “Sadales tīkls” Mācību centra jumta Rīgā Ventspils ielā 58. Iekārtas kopējā jauda sastāda 10.4 kW. Pētījumā tika secināts, ka izmantojot saules fotoelektriskos paneļus tikai vienam variantam, kā elektroenerģijas nodrošinājumu un daļēju novirzāmo maksājumu deleģēšanu, šādas iekārtas atmaksas periods var sasniegt pat 66 mēnešus. Savukārt izmantojot šādu iekārtu arī e – apmācībās kompetenču izglītības pilnveidošanai par atjaunojamo energoresursu elektroenerģijas ģenerācijas iekārtām un mikroģenerācijas pieslēgumu iespējām, atmaksas periods samazinās un sastāda vidēji 5 mēneši. Tādējādi tika secināts, ka šādas iekārtas efektivitāte ir tās izmantošanas dubultais princips.
Atslēgas vārdi saules fotoelektriskie paneļi, atjaunojamie energoresursi, e – apmācības, pieaugušo izglītība, kompetenču izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā solar photovoltaic panels, renewable energy, e-learning, adult education, competence education
Valoda lv
Gads 2020
Darba augšupielādes datums un laiks 29.11.2020 17:48:42